POLITYKA PRYWATNOŚCI SECAWA SP. Z O.O.

POLITYKA PRYWATNOŚCI (7.01.2021)

Szanujemy i doceniamy prywatność każdej osoby Profil naszej działalności to zwiększanie bezpieczeństwa internetowego firm i osób, dlatego dbałość o powierzane nam do przetwarzania dane osobowe to dla nas bezwzględny priorytet. Z tego powodu każdy list (w tym zwykły „papierowy”), wiadomość, e-mail do nas, jest przez nas chroniony, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza nasz serwis internetowy, korzysta lub zamierza skorzystać z naszych usług albo kontaktuje się z nami w innym celu, wiedział, jak chronimy jego dane i w jaki sposób może sam je chronić. Dlatego warto zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

Poniższe wyjaśnienia są także wypełnieniem obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 13 i art. 14 RODO.

Informujemy równocześnie, że zastrzegamy sobie prawo modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w zależności od zmienianych okoliczności zewnętrznych, stosowanych rozwiązań prawno–organizacyjnych czy też narzędzi IT (w tym zabezpieczenia/cyberbezpieczeństwa).

Zanim jednak przedstawimy wszystkie obowiązkowe jak i inne niezbędne wg nas informacje na temat ochrony danych, informacji, cookies, wyjaśniamy, że kilka pojęć będzie się powtarzało. Są to:

 1. Użytkownik - w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest nim każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis www lub korzystająca z oferowanych przez nas usług na Platformie treningowej, subskrybująca newsletter, jak również osoby uczestniczące w procesie rekrutacji czy też w inny sposób i w innych sprawach kontaktujące się z nami;
 2. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 3. Dane osobowe - w myśl niniejszej Polityki Prywatności (w oparciu o RODO) są to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat ochrony danych i innych kwestii istotnych z punktu widzenia Użytkownika, w tym cookies.

Informacje ogólne, kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest SECAWA sp. z o.o. (ul. Przemysłowa 37/4, 61-541 Poznań, KRS: 0000776434)
 2. Administrator prowadzi platformę usług security awareness (Platforma) a także serwis internetowy (Serwis) pod adresem: secawa.com. Korzystając z naszych usług, platformy lub odwiedzając Serwis, wysyłając formularz z zapytaniem lub formularz rejestracyjny, kierując do nas korespondencję, także korespondencję elektroniczną, akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności. Do przeglądania serwisu www nie musisz podawać żadnych danych osobowych jednak korzystając z serwisu www akceptujesz niniejszą Politykę prywatności. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie prowadzonej przez Administratora Serwisu i Platformy. Za pomocą odnośnika, który może zostać zawarty na Stronie lub na Platformie, możesz zostać przekierowany do innej strony www, gdzie będzie obowiązywała inna polityka prywatności i cookies. Zalecamy zapoznanie się z ich treścią.
 3. Korzystamy z mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter), gdzie można znaleźć informacje o nas i komunikować się z nami. Zasady ochrony danych osobowych w tych mediach zostały uregulowane oddzielnie – przez ich właścicieli. Warto zapoznać się z zasadami ochrony danych na tych portalach (Polityki Prywatności, Polityki cookies).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym np. podanie loginu i hasła Użytkownika jest niezbędne do skorzystania z naszych usług biznesowych a podanie danych wymaganych na formularzu rejestracyjnym (np. dotyczącym Newslettera) oraz nieobowiązkowych danych podczas procesu rekrutacji wymaga udzielenia zgody na ich przetwarzanie. Jeśli odmówisz podania danych lub udzielenia zgody nie będziemy mogli realizować wobec Ciebie tych usług.
 5. Osoby, które występują w imieniu naszych klientów w określonych rolach (np. Administrator Konta) proszone są o podanie danych niezbędnych do identyfikacji i obsługi konta (login i hasło) nadanych wcześniej, zgodnie z umową z naszym klientem.
 6. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie upoważnione przez Administratora z nadanymi odpowiednimi uprawnieniami.
 7. System ochrony danych osobowych, funkcjonujący u Administratora jak i poszczególne zastosowane rozwiązania są regularnie poddawane przeglądom i w razie potrzeby są aktualizowane (tego rodzaju działania są także dokonywane na bieżąco - przede wszystkim dotyczy to zabezpieczeń technicznych).
 8. Dlatego też Twoje dane osobowe są zabezpieczone w najlepszy dostępny sposób przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 9. Dane osobowe przetwarzane przez nas nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Osoby odwiedzające mogą przeglądać ww. stronę www. bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

  Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 11. W związku z prowadzeniem Platformy, Serwisu oraz świadczeniem innych usług szkoleniowych w różnych kanałach, jak i stron firmowych w mediach społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn) zbieramy, gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Część z nich umożliwia nam świadczenie usług i jest wymagana (pola oznaczone *), a część jest podawana przez Ciebie dobrowolnie – Ty decydujesz, które z nich wprowadzić dla zwiększenia efektywności podnoszenia swoich kompetencji. Poniżej przedstawiamy pełną listę danych, które mogą być przez nas przetwarzane:
  1. Dane kontrahenta: firma, branża, domena firmowa, e-mail, nr telefonu, adres firmowy, nr NIP, adres e-mail do przesyłania faktur pdf, logo.
  2. W przypadku korzystania z usług Platformy
  • Dane Administratora Konta, tj. osoby, który loguje się do platformy praktycznych treningów antyphishingowych: imię*, nazwisko*, stanowisko*, nr telefonu*, e-mail*, avatar.
  • Dane pracowników Klienta:
   • podstawowe: e-mail firmowy*, imię*, nazwisko*, stanowisko*, departament, nr telefonu, imię, nazwisko i adres e-mail przełożonego, płeć, avatar;
   • uzupełniające, czyli takie, które pracownik może dobrowolnie podać, w przypadku zainteresowania naszymi usługami i sprawami związanymi z cyberbepieczeństwem: dane dotyczące METRYKI (płeć, rok urodzenia, stan cywilny), dane dotyczące sytuacji majątkowej (np. posiadanie domu, mieszkania, samochodu, wyjazdy urlopowe krajowe i zagraniczne) dane obejmujące CECHY OSOBOWOŚCI (np. poczucie humoru, motywacja do podnoszenia kompetencji security awareness, ocena efektywności form nauczania security awareness, hobby, zwierzę domowe, aktywność fizyczna/sportowa, zainteresowania, wykształcenie, znajomość języków obcych, sposób ubioru), dane dotyczące kariery zawodowej (np. rola stanowisko w firmie, sektor, branża, średni staż w ostatnich 3 firmach, rodzaj zatrudnienia), informacje obejmujące ŚRODOWISKO PRACY (np. korzystanie ze sprzętu firmowego czy prywatnego, używane programy pocztowe, przeglądarki stron www, systemy operacyjne), dane dotyczące TECHNOLOGII (PRYWATNIE) (np. rodzaj używanego smartfona, preferowany sposób płatności, korzystanie z bankowości internetowej, z managera haseł, programów antywirusowych, nowinek technicznych, publicznych sieci Wi-Fi, VPN, stosowane mechanizmy kontroli rodzicielskiej), informacje odnoszące się do IT SECURITY i SA (np. ewentualne straty w wyniku ataku hackerskiego, doświadczenia w wyniku ataku hackerskiego, uczestnictwo w szkoleniach SA), dane określone jako INNE (np. korzystanie z aplikacji supermarketowych, z kart stałego klienta, programów lojalnościowych), informacje określane jako DANE TECHNOLOGICZNE (np. rodzaj używanego urządzenia, programu pocztowego, systemu operacyjnego, adres IP);
  • Imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwa firmy oraz niekiedy treść zapytania osób korzystających z naszych formularzy kontaktowych;
  • Imię i nazwisko, adres mailowy osób, które zapisały się na nasz newsletter;
  • Identyfikator nadawany osobie odwiedzającej (ID) oraz powiązane z nim informacje statystyczne, o odwiedzinach na naszej stronie oraz aktywności podjętej w czasie tych odwiedzin;
  • Informacje o fakcie odwiedzenia naszej strony oraz o tym, jak użytkownik trafił na naszą stronę, procesowane z wykorzystaniem technologii cookies.
 12. Dane osobowe zbierane od Użytkowników, którzy skorzystali z formularza kontaktowego, stosowane są przez nas do opracowania i przesłania odpowiedzi na to zapytanie/zgłoszenie zainteresowania naszymi usługami lub produktami. W przypadku, w którym udzielenie jednoznacznej i wyczerpującej odpowiedzi na przesłane nam zapytanie wymaga pozyskania przez nas szerszych informacji, podejmujemy próbę kontaktu w celu zgromadzenia potrzebnej informacji.
 13. Dane osobowe zebrane przez nas w związku z obsługą zapytań nadesłanych przez formularz kontaktowy mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych – w tym zakresie będziemy oddzielnie pozyskiwać zgody Użytkowników.
 14. Informacje o aktywności osób odwiedzających naszą stronę (jak i naszych stron w ww. mediach społecznościowych) docierają do nas w postaci statystycznej – nie mamy możliwości dokonania analizy zachowań jakiegokolwiek konkretnego Użytkownika – osoby fizycznej. Służą one do badania czytelności strony i zawartych w niej treści oraz do ich udoskonalania.
 15. Dane osobowe, w związku z procesami rekrutacji są przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (Kodeks pracy) lub podawane dobrowolnie przez zainteresowanych pracą u Administratora.
 16. Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom.
 17. Dane osobowe podane przez Ciebie Użytkowniku traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a nami, związanych z realizacją naszych usług (w tym szkoleń, testów, procesu dokształcania).
 18. Niekiedy przetwarzamy także dane osobowe osób występujących w imieniu naszych kontrahentów. Są to informacje konieczne do wystawiania faktur, przekazywania zamówień (np. imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy)
 19. Dodatkowo, w niektórych sytuacjach, często niezależnych od nas, możemy przetwarzać dane otrzymane od osób komunikujących się z nami za pośrednictwem systemów pocztowych.

  Podstawy prawne przetwarzania przez nas danych osobowych

 20. Dane osobowe przetwarzamy w oparciu o:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody Użytkownika) - w celu realizacji procesu rekrutacji (w tym przyszłych), zapewnienia uczestnictwa w organizowanych przez Administratora szkoleniach, testach, innych usługach, w tym przesłania informacji handlowych, marketingowych, zbadania opinii o poziomie zadowolenia;
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 173 ust. 2 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne - są to dane gromadzone z wykorzystaniem technologii cookies, służące prowadzeniu analiz zachowań na naszej stronie oraz służące do celów marketingowych przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody, którą można wycofać w dowolnym momencie
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy z naszymi Klientami oraz dla poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług poprzez portal; aby tego dokonywać prowadzimy analizę aktywności Użytkowników, ich preferencji, marketingu produktów lub usług własnych a także w przypadku przekazania do nas wypełnionego formularza kontaktowego, czy też zapisu na newsletter - przesłanie zapytania przez formularz odczytujemy jako wolę nawiązania z nami współpracy.
  4. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  5. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na podstawie uzasadnionego interesu Administratora) – w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń i realizacji marketingu bezpośredniego;
 21. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, mogą być także rejestrowane w logach systemowych – są one zbierane w związku ze świadczeniem usług, wynikających także z zawartych umów z naszymi klientami. Dane te przetwarzamy również w celach technicznych - na przykład dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

  Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

 22. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Natomiast czas przetwarzania cookies jest uzależniony np. od rodzaju zbieranych plików cookies
 23. Ponadto, w przypadku zatrudnienia, dane przetwarzamy (w tym przechowujemy) zgodnie z aktualnymi przepisami prawa (w tym przez okres świadczenia pracy, przez okres niezbędny do zakończenia procesu naboru, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty wyłonienia odpowiedniego kandydata do pracy). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji będą one przetwarzane nie dłużej niż do końca drugiego roku kalendarzowego licząc od dnia aplikacji.
 24. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 25. Dane służące do badania aktywności Użytkowników na naszej stronie, służące do celów statystycznych i raportowania związanych z poziomem zadowolenia z naszych usług, wykorzystywane do doskonalenia naszych usług (m.in. z wykorzystaniem AI) są niezwłocznie anonimizowane, przed ich wykorzystaniem w ww. celach.

  Odbiorcy danych

 26. W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym dostawcom i producentom odpowiedzialnym za obsługę/aktualizację/dostawę używanych przez nas systemów informatycznych, strony internetowej (np. hostingodawca, producent oprogramowania wykorzystywanego przez nas do administrowania Platformą) i innym podmiotom takim jak firmy świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie, dostawcom serwisów rekrutacyjnych.
 27. Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) a decyzje dotyczące danych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Jednakże w szczególnych przypadkach dane te mogą być przekazane poza EOG lecz tylko i wyłącznie do organizacji przestrzegających zasad ochrony danych, wskazanych w RODO (np. standardowe klauzule umowne, reguły korporacyjne) i/lub mających siedzibę w krajach uznanych za bezpieczne przez Komisję Europejską dla ochrony danych osobowych.
 28. Współpracujemy tylko z takimi podmiotami, które zapewniają należytą ochronę danych osobowych, w szczególności z podmiotami z terytorium EOG, które przestrzegają wymogów RODO.SECAWA sp. z o.o. może udostępnić dane osobowe w związku ze sprzedażą, cesją lub innego rodzaju przeniesieniem własności serwisu www i skutkującym w tym zakresie zbyciem, podziałem lub przeniesieniem praw do serwisu internetowego lub usług, z którymi powiązane są dane osobowe. Konieczność ujawnienia danych osobowych może być również spowodowana obowiązującymi przepisami prawa np. audytami w zakresie prywatności danych lub bezpieczeństwa i/lub podczas rozpatrywania skarg lub podejmowania działań związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa.
 29. Zbiorcze (zanonimizowane) informacje dotyczące odwiedzin strony i śledzenia mogą być przez nas udostępniane stronom trzecim lub publikowane.

  Informacje gromadzone automatycznie

  Polityka cookies

 30. Serwis, Platforma mogą wykorzystywać technologię plików cookie, które służą do automatycznego gromadzenia informacji o tym jak użytkownicy korzystają z Serwisu i Platformy lub jak wyglądają szczegóły komunikacji np. korespondencji mailowej. Innymi słowy cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 31. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 32. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
 33. Podstrony Platformy i Serwisu www spółki SECAWA mogą zawierać znaczniki pikselowe (jednopikselowe obrazki), które służą do zliczania statystyk odwiedzin tych podstron.
 34. Spółka SECAWA wykorzystuje dwa rodzaje plików cookie:
  • Do analityki – zbierania danych technologicznych i technicznych. Dzięki tym informacjom możemy się dowiedzieć z jakich typów przeglądarek i systemów operacyjnych korzystają nasi użytkownicy, ilu użytkowników odwiedziło poszczególne podstrony i ile czasu na niej spędziło, jakie jest wykorzystanie oferowanych funkcji i inne. Podczas Twojej pierwszej wizyty w Serwisie oraz przy każdej kolejnej wizycie, jeżeli nie zapisałeś swojego wyboru w tej sprawie, bądź wtedy, gdy usunąłeś pliki cookie z urządzenia, wyświetli Ci się komunikat z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie plików cookie na urządzeniu. Jeśli nie wyrazisz zgody na umieszczenie plików cookie Twoje odwiedziny naszego Serwisu nie będą monitorowane i analizowane.
  • Do obsługi funkcjonalności Serwisu (sesyjne). Pliki cookie sesyjne służą do prawidłowej obsługi funkcjonalności serwisu www (np. logowanie, autoryzacja, uwzględnianie typu przeglądarki do prawidłowego wyświetlania podstron, zapamiętywanie preferencji użytkownika). Te pliki cookie są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki. Użytkownik, który posiada dostęp do części serwisu www przeznaczonej wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników wyraża zgodę na umieszczanie przez nas plików cookie na swoim urządzeniu, z którego łączy się z naszym serwisem www lub naszą usługą.
 35. Nie gromadzimy za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia danych osobowych, chociaż w szczególnych przypadkach, w bardzo ograniczonym zakresie mogą nam pozwolić na identyfikację konkretnego użytkownika, jeżeli będzie możliwe powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail tego użytkownika.
 36. Dane analityczne mogą zawierać inne identyfikatory, m.in. adresy IP, które są wykorzystywane w celu określenia liczby unikalnych użytkowników naszych stron internetowych oraz trendów wg kraju pochodzenia, a nie określania tożsamości poszczególnych użytkowników.
 37. Adresy IP użytkowników odwiedzających stronę mogą być wykorzystywane do analizy obszarów, z których łączą się użytkownicy naszego serwisu www oraz mogą być wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa serwisu www, świadczenia przez nas usług oraz dla celów diagnostycznych. W szczególnych przypadkach dane szczegółowe możemy wykorzystywać również do przeprowadzenia śledztwa cybernetycznego lub do innych celów prawnych.

  Narzędzia lokalizacyjne

 38. Możemy zbierać i wykorzystywać dane dotyczące lokalizacji geograficznej urządzenia, z którego użytkownik łączy się naszym serwisem www lub usługą. Dane dotyczące lokalizacji są zbierane i analizowane w celu doskonalenia naszych produktów i usług opartych na rozwiązaniach geolokalizacyjnych.

  Widgety i wtyczki społecznościowe

 39. W Serwisie oraz na Platformie mogą się znajdować funkcjonalności umożliwiające udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich (np. Facebook, Pinterest, Twitter). Wszystkie te aplikacje mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników w naszym serwisie www zgodnie z ich własną polityką prywatności. Nie odpowiadamy za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych Użytkowników.

  GOOGLE ANALYTICS

 40. Do zbierania i analiz informacji z plików cookie korzystamy również z usługi Google Analytics dostarczanej przez Google, Inc. („Google”) w celu zbierania informacji związanych z wykorzystaniem naszego serwisu www. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby dostarczyć nam informacji na temat interakcji użytkowników z naszym serwisem www. Więcej informacji na temat polityki prywatności usługi Google Analytics wchodzącej obecnie w skład Google Marketing Platform i ich polityki prywatności znajdziesz tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/9031231. Zbiorcze informacje dotyczące odwiedzin i śledzenia mogą być przez nas udostępniane stronom trzecim.
 41. Uzyskane informacje możemy wykorzystać do zwiększenia użyteczności naszego serwisu www - do poprawy naszych usług i przekazu, do ułatwienia interakcji z naszą witryną.

  Uprawnienia Użytkownika

 42. Każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 43. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 44. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora.
 45. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie. W szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.
 46. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 47. W przypadku chęci cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych (np. w zakresie korzystania z usługi newslettera) należy przekazać swoją wolę w dowolny sposób korzystając z ogólnodostępnych kanałów komunikacji lub wykorzystując dedykowane do tego narzędzia, np. z newslettera można się wypisać przekazując informację o tym na adres poczty elektronicznej podany poniżej lub zaznaczając odpowiedni checkbox w korespondencji z newsletterem. Prawa autorskie
 48. O ile nie zaznaczono inaczej, właścicielem praw autorskich do treści opublikowanych na Platformie oraz w serwisie internetowym jest Administrator. Prawem autorskim chroniona jest również szata graficzna oraz układ treści prezentowanych w Serwisie. O ile nie zaznaczono inaczej, treści opublikowane w Serwisie nie można przetwarzać bez uzyskania pisemnej zgody właściciela Serwisu z wyjątkiem sekcji Prasa pod warunkiem wskazania źródła pochodzenia, np. secawa.com
 49. Administrator NIE udziela zgody na wykorzystanie treści zawartych serwisie (w całości lub fragmentach) we wskazanych poniżej polach eksploatacji:
  • kopiowanie,
  • drukowanie,
  • powielanie w formie cyfrowej,
  • zamieszczanie w ogólnodostępnych serwisach internetowych,
  • cytowanie w pracach własnych.

  Dane kontaktowe Administratora

 50. W przypadku wątpliwości co do zakresu i celu przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz praw, które w związku z tym Ci przysługują, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności lub o kontakt pod adresem e-mail: odo@secawa.com lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej. Wiemy, że jesteśmy odpowiedzialni za ochronę danych powierzonych nam przez Użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy poważnie. Dlatego dbamy o to, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz sprawdzamy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy odpowiednie techniczne, fizyczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności. SECAWA sp. z o.o. oraz jej zewnętrzni dostawcy produktów lub usług używają różnych standardowych lub zaawansowanych środków bezpieczeństwa w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi, wykorzystaniu lub ujawnianiu danych osobowych. Te środki bezpieczeństwa obejmują, ale nie są ograniczone do szyfrowania danych i bezpieczeństwa fizycznego. Chociaż wprowadziliśmy rygorystyczne procedury bezpieczeństwa oraz kierujemy się wysokimi standardami przy wyborze serwerów, oprogramowania, firm, z którymi współpracujemy, narzędzi, które wykorzystujemy, ograniczeń w dostępie do usług i danych, należy pamiętać, że żadna metoda przesyłania informacji przez Internet oraz elektronicznego przechowywania danych w Internecie nie jest w 100% bezpieczna, żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani w 100% pewne, dlatego nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa.